Julius-arven

Les innledningen her.

Vel, det viser seg faktisk at det var gode gamle “Julle” (Julius Caesar) som var ute med sitt powerplay. Kalendre som bygger på naturens rytmer, tar utgangspunkt i enten månen eller solen. Babylonerne forsøkte å koble månens faser til solåret og årstidene. Men de fikk det ikke helt nøyaktig. Egypterne observerte over lang tid og fant at året var 365 + 1/4 døgn. Beregningen av året ble under hellenismen forbedret ytterlig av egyptiske astronomer, men fikk ikke gjennomslag som offisiell kalender fordi presteskapet var i mot endringer.

Caesar var i Egypt i år 48-47 f.Kr. og ble kjent med astronomenes nøyaktige beregninger. Som eneveldig hersker over et verdensherredømme hadde han både behov for en universalkalender og for å vise sin makt. Da han også var pontifex maximus (leder av statens presteskap), var han i stand til å gjennomføre en kalenderreform, den julianske kalender (gjett hvem den er oppkalt etter). Roma hadde til da en månekalender, men fikk nå en solkalender. Den gamle romerske kalenderen hadde fester knyttet til naturens liv og død, men den var på det tidspunktet så mye ute av fase at festene kom på åpenbart gale tidspunkter. Da den nye kalenderen ble innført, måtte man forlenge år 46 så det varte i hele 445 dager – det såkalte forvirringens år. Caesar flyttet da årets begynnelse fra begynnelsen av mars til januar ved solhverv. Det ble Augustus som måtte gjennomføre kalenderen i bl.a. Egypt selv, og vi finner i vår kalender fortsatt rester etter disse to romerske herskerne i våre månedsnavn “juli” og “august”.

Pr i dag bruker vi for øvrig den gregorianske kalander, etter pave Gregor den 13. Kalenderen er en oppjustert versjon av den julianske, og ble innført i Norge i år 1700. Så vet vi det! 🙂

Tilbake

3 thoughts on “Julius-arven”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s