Ta et krafttak!

Det er varmt i Midt-norge om dagen. Svært varmt. Og midt oppe i all denne varmen sitter jeg og spekulerer på om det vil bli varmt i vinter, for ikke å snakke om neste vinter? Altså inne, mener jeg. For nå nærmer kraftkrisa seg med stormskritt, og hittil gjør ingen beslutningstakere annet enn å eventuelt prate seg varme. Kraftmarkedet er liberalisert av myndighetene, men myndighetene nekter aktørene å etablere ny kraft til samme betingelser som i det nordisk/europeiske markedet. Normal nedbør vil i løpet av et par år gi Midt-Norge et kraftunderskudd på 9 TWh, eller likt Oslos samlede behov. I et såkalt tørrår vil kraftunderskuddet være nesten 2,5 gang så stort. Da skal de fattige ha takk, og siden man ser for seg å gjøre Midt-Norge til et eget prisområde vil vi som bor i regionen være de som blir utsatt for å bli takket…

I et normalår vil en vanlig familie med vanlig forbruk få påplusset regningen med 9.000 kroner. I et tørrår vil situasjonen være uhåndterlig, mente både EBL- og Statnett-direktøren på en energikonferanse i vår. De store ”strøm-slukerne” i Midt-Norge er Ormen Lange-feltet på Aukra og Hydro Aluminium på Sunndalsøra. Ormen Lange vil bruke 1,2 TWh, som er nesten to tredjedeler av husholdningsforbruket i Møre og Romsdal. Hydros anlegg har et årlig forbruk på 5,5 TWh. Det tilsvarer tre ganger forbruket til husholdningene i fylket. Det er altså en omfattende utbygging av kraftkrevende industri i Møre og Romsdal kombinert med manglende kraftutbygging har skapt kraftkrisen i Midt-Norge. Den slår inn med full tyngde fra 2007/2008. I et tørrår, kan den komme tidligere. Og det er derfor jeg filosoferer litt på dette nå, nå som det har vært så varmt noen dager. Kanskje vi får tørrår allerede i år?

Det er helt uakseptabelt å sende strømregninga til forbrukerne i Midt-Norge, denne situasjonen er ikke påført av folk som bor her. Vi bør slippe å se Einar Steensnes -metoden praktisert igjen, energiministeren fra KrF som henviste private med svak økonomi til sosialkontoret når strømregninga gikk over alle støvleskaft (tenker det var “med hjarte for familien” i praksis).

Ta et krafttak! Forsér utbygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden og Skogn, kjøp Kyoto-avlat inntil vi får ettermontert CO2-rensing. Jeg vil ha action! NÅ!! Hvorfor må det bli så vanskelig når sakene kommer inn i departementent og storting? *sukk*

One thought on “Ta et krafttak!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s