Valla: JA, det vil jeg si!!


Jeg må jo si at det er helt storartet; Forbundet som skal ivareta en relativt stor skare av norske fagorganiserte, ja selve storemor-forbundet av alle fagorganisasjonene her i landet, dens øverste ledelse samt en håndfull ledere av LO’s diverse underorganisasjoner som Fagforbundet og Handel og Kontor, synes Valla har håndtert Yssen-saken helt flottings! Et eksempel til etterfølgelse, skal vi tro enkelte oppslag i media.

Jeg skulle nok overlevd å ha en arbeidsgiver som ikke gjennomfører medarbeiderundersøkelser eller arbeidsmiljøundersøkelser på flere år, jeg pleier å ha kontroll på om jeg trives eller ikke, samt selvinnsikt nok til å vite hva jeg kan få gjort noe med på egen hånd.

Nå ser jeg ikke for meg at jeg om jeg hadde kommet i krangel med sjefen, hadde kastet jakken og smelt oppsigelsesbrevet i panna på’n med kopi til VG. Men OM så var, ville jeg nok ikke forventet selv av en personalleder i Alis pølsebu engang at vedkommende kalte inn til pressekonferanse hvor han tuter presseørene fulle av utsagn som enhver må skjønne skal holdes internt i bedriften, og da tenker jeg ikke på pusekattutsagnet… Ei heller ville jeg forventet at lederen sendte ut et mangesiders notat med lekkasjer fra medarbeidersamtaler. På toppen av det hele ville jeg fått alvorlig hikke om jeg hadde fått se Ex-sjefen sitte på “Først og sist” med Skavlan og utbrodere informasjon arbeidsgivere må skjønne de ikke skal dele verken med Skavlan eller resten av Norges befolkning….

Men slik tenker faktisk ikke Valla, ref utdrag fra Nettavisen 11. januar:

Under pressekonferansen stilte politisk redaktør Harald Stanghelle i Aftenposten følgende spørsmål til Valla: – Vil du si at LOs håndtering av denne konflikten er et eksempel til etterfølgelse for andre arbeidsgivere?

Til dette svarte Valla kontant:
– Ja, det vil jeg si.

Nei-og-nei-og-nei…. Da så…

Valla betyr jo forresten (ski)smurning på svensk – man burde nok smurt henne med blått under midten for å få henne på gli…
God gli UT av lederverv og stell..!

Oppdatert: Ta quizen; Er du Valla eller Yssen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s