Per Sistens Studentblogg – bakgrunn

I forbindelse med Master of management-studier ved NTNU har jeg opprettet en Student-versjon av min blogg. Alt av studierelaterte poster kommer heretter på denne blogg, både de jeg inspireres til å skrive i egen regi samt oppgaver som gis gjennom enkelte fag.

Oppdatert: Den tidligere studentbloggen er sammen m mine andre blogger migrert inn i én felles blogg. Studentstoffet finnes nå under arkfanen “NTNU”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s