Klar for ….Web 3.0?

I en nylig avholdt web 2.0 konferanse i San Francisco ble denne interessante definisjonen presentert:

Web 1.0: You
Web 2.0: We
Web 3.0: Me

Så med web 3.0 handler det antagelig ikke lenger om å besøke din virksomhets nettside, eller våre nettverk sine sider på nett. Det handler om at jeg skaper min egen virtuelle opplevelse, eller virtuelle nettverk – tilrettelagt av meg, for meg, og mitt syn på mitt sosiale univers. Og dette kan meget vel være helt forskjellig fra andres syn, men det er irrelevant for meg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s