Enterprise 3.0

…og ikke før er man i gang med å fordøye relativt nye begreper som Web 2.0 og Enterprise 2.0 så er de mest fremadstormende av oss, teknologistifinnerne, i gang med å lage definisjoner på Web 3.0 og Enterprise 3.0. Er vi sikre på at det bare skal markeres med et nytt versjonsnummer? Er ikke endringene fra Web 1.0 til 2.0 til 3.0 så signifikante at den nye “tilstanden” heller trenger helt nytt navn enn et større nummersuffiks med desimalpunktum?

DET er det flere som har spurt seg om, jeg kom over en artig blog av Thomas Otter hvor han har en humoristisk innfallsvinkel til dette spørsmålet. Her påpeker han blant annet at

  • The car isn’t called horse 2.0.
  • The lightbulb isn’t called candle 2.0
  • Fax (Facsimile) isn’t called letter 2.0

Anbefaler dere å lese resten 🙂

…i mellomtiden får vel jeg sette meg enda mer inn i “gammeldagse” Enterprise 2.0 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s