Stemmestyrte IKT-medierte arbeidsprosesser

I en forelesning i SOS6510 e-Governement tidligere denne uken fikk vi et innblikk i ny systemløsning for registrering av pasientjournaler ved Ullevål Sykehus. Tidligere leste legene journalendringer inn på diktafon, og så var det en stor skrivestue med sekretærer som digitaliserte/skrev inn dette inn i journalene. I den nye systemløsningen dikterer legene rett inn i IKT-systemet, som vha avansert stemmegjenkjennelse skriver journalene nærmest automagisk.

Dette med stemmegjenkjennelse er nå på full fart inn i vår hverdag. Tilrettelegging for digitalisering i for eks India og Kina krever at Softwareleverandørene må hensynta alle de millionene med mennesker som verken kan lese eller skrive. Neste versjon av Windows operativsystem – Windows 7 – samt de neste versjonene av Office og SharePoint vil derfor ha full støtte for skjermbasert pek-og-klikk, såkalt multi-touch (se video) – på Mac er dette allerede tilgjengelig på pekeplaten. I tillegg vil nevnte Windows 7 og neste versjon Office/SharePoint støtte stemmestyring. Det vil si at vi innen de neste 1,5-3 årene har muligheter for å ha stemmestyrte/pek-og-klikk arbeidsprosesser tilgjengelig i relativt standard kontorløsninger på PCene våre. Dette vil ikke være relevant bare for illitterater i utviklingsland, men også for oss her i den vestlige verden i form av at prosessene kan effektiviseres vesentlig. De fleste av oss snakker som kjent mye kjappere enn vi skriver på tastatur…

Multi-Touch in Windows

Jeg har begynt å se litt på dette ifm framtidig målbilde for “min” bedrift. I den forbindelse er det en del spørsmål av i utgangspunktet ikke-teknisk art som springer opp. Jeg kan ta ett eksempel; Hvis mange arbeidsprosesser forenkles vha multi-touch og stemmestyring, hvordan vil dette for eksempel påvirke vår moderne, kontorløse hverdag ift merstøy? Fordelene med teamarbeidsplasser ift kjappere opplæring, kompetansebygging, kvalitet og oppfølging på oppgavene som utføres bør man helst ikke ofre ved å putte folk tilbake inn på kontorer igjen pga stemmestyringsstøy.

Det er et paradoks at innføring av mer “rik” mediert kommunikasjon (ansikt-til-ansikt vs brev) gir nye utfordringer, mye av organisasjonsmessig art. Jeg tror jeg først som sist skal forberede meg på en del diskusjon rundt disse temaene framover… 🙂

4 thoughts on “Stemmestyrte IKT-medierte arbeidsprosesser”

 1. Interessant og viktig vinkling på stemmestyring. Jeg håper som deg at vi ikke går tilbake til cellekontorene pga dette. Skal bli interessant å se hvordan denne teknologien vil påvirke det fysiske arbeidsmiljøet vårt.

  Like

 2. Enig. Vi har som sagt såvidt begynt tenkingen rundt dette. Det kan være at tiden er moden for noe jeg har sett på tidligere – at forskjellige arbeidsprosesser har hvert sitt område og at ressursene går til det respektive området som hører til den prosessen de til enhver tid skal jobbe med. Vi har kun bærbare PC’er og kunne rent teknisk gjennomført noe sånt tidligere, men folk er generelt veldig knyttet til “sin” arbeidsplass av en eller annen grunn. 🙂

  Like

 3. Ja, det er snodig det der…I vårt liksom clean-desk miljø er det fort sånn “hvem har sittet på stolen min” :)Men om dere tenker å organisere ressurser rundt prosesser (som forøvrig høres helt logisk ut) – på hvilket nivå definerer du da prosesser? Jeg tenker at det er en svært viktig utfordring. Å holde seg et eller annet sted i mellom alt-henger-sammen-med-alt og industrialismens samlebåndslogikk med helt spesifikke oppgaver.

  Like

 4. Stemmestyring har vi i og for seg hatt en god stund. Mobiltelefonen min fra 2005 har det, men hvor mange av oss benytter egentlig stemmestyringsdelen av mobiltelefonen? Testet det nettopp ut i en veldig stille stue, og det endte med at mobiltelefonen ga beskjed om at jeg måtte snakke i stillere omgivelser… Hvor mange feilkilder er det i en slik tjeneste? Teknologien har nok utviklet seg betydelig siden 2005, men allikevel, få bruker stemmestyringsdelen i nye mobiltelefoner. Er det en tjeneste vi faktisk vil ha?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s