Dataforeningen – Go Social!

Dataforeningen har i det siste gjentatte ganger oppfordret meg (og andre medlemmer) om å svare på en spørreundersøkelse, hvor vi skal ta stilling til diverse medlemstilbud de har pr i dag og kvaliteten på disse. Hensikten er vel å bruke dette i et pågående strategiarbeid hvor de håper å gjøre seg mer attraktive for IT-Norge samt rekruttere flere medlemmer.

I spørreundersøkelsen var det omsider et fritekstfelt hvor de spurte om det var andre ting de kunne gjøre for å attrahere nye medlemmer. Dette er mitt råd:

Dere må bli mye mer aktive på nett, gjennom sosiale media og social networking. Nettsidene deres er vel og bra, men det er lite informasjon å få ut der – hvorfor skal faggruppenes arbeid være lukket og utilgjengelig? Burde ikke de blogget og skrevet på wiki’er og gjort det mulig for alle interesserte medlemmer å komme med kommentarer og innspill?

Hva med å starte et eget nettsamfunn ala D&B -Del og Bruk (nettverk for lærere) hvor en virkelig kunne få ut nettverkseffektene av medlemsskapet? I dag syns jeg at jeg har for liten mulighet til å nå andre medlemmer. Jeg bruker Dataforeningens gruppe på LinkedIn, håper dere har sett den? 🙂 Men dette kan tas ytterligere ut. Hvorfor er dere ikke på Twitter?

Jeg setter stor pris på Computerworld og PC-world, mye bra info her – men, jeg skulle gjerne sluppet å få det i papirversjoner, jeg vil heller lese det på nett.

Så kjære Dataforeningen – følg med i tiden, bli heldigitale samt “go social!” 🙂