Hijab i politiet – noen tanker så langt

Jeg har fulgt litt med på hijab som del av Poitiuniform debatten siden justisdepartement la ut en melding på egne nettsider om at de ville åpne for dette. Til forskjell fra Killengreen som tvilte seg fram til et standpunkt om å råde justisministeren til å tillate hijab, har jeg ikke kommet til noe endelig standpunkt. I og med at jeg vanligvis ikke har noe problem med å ta stilling til saker, har jeg lurt litt på hva dette kommer av.

Jeg tror at det som gjør det litt vanskelig å ta stilling er at det egentlig pågår mange debatter på én gang. Jeg nevner noen:

  • Viktigheten av verdinøytralt politi eller ikke i forhold til tillit i befolkningen.
  • Skal politiet ha ytringsfrihet i tjenesten?
  • Hva synes vi om religiøse symboler generelt i statstjenestemannsuniformer?
  • Hijab, symbol på undertrykking av muslimske kvinner eller ikke?
  • Innvandrersnillisme, skal etniske nordmenn innfri alle innvandrerkrav?
  • Islamifisering av Norge
  • Defineres integrasjon som å overføre etnisk norske holdninger fullt ut på innvandrerne?
  • Hvor mye skal vi skjele til uniformspraksis i nabo-ishe land?
  • osv…

Dette er tema som hver i seg er krevende, og det å blande alt dette inn i én debatt blir bare forvirrende. I allfall for meg. Og slike uoversiktlige samledebatter over denne type tema har en lei tendens til å føre rett ut i FrP-grøfta. Som jeg synes vi langt på vei har gjort nå. Så da tror jeg at jeg tviler litt mer mens jeg ser om noen tar tak i disse underliggende debatt-temaene…

Det jeg imidlertid ikke trenger tvile stort på i denne saken er at de rød-grønne med Storberget i spissen har bæsja på leggen i denne saken. Og Storberget hadde jo ikke rukket å vaske ren leggen etter forrige runde med klønete håndtering av politisaker engang…
Storberget har undervurdert synet både i befolkning og innad i egne partier ved å ikke skjønne at spørsmålet om å tillate hijab i politiuniformen blir en håpløs debatt om ikke noen av de underliggende sakene debatteres ut først. Såpass politisk teft må det være lov til å forvente hos den ansvarlige for et av de viktigste departement i riket. Uansett hvor mye Stoltenberg går sin justisminster i forsvar er saken vitterlig klønete håndtert at dette alene er god nok grunn til å avsette ham. Han har mistet for mye tillit til å fortsette, både i opinionen, opposisjonen og i egne rekker.

Derfor. Gjenta etter meg: Storberget må gå.

Sånn! Det skje!

Oppdatert 20.02.:
Storberget måtte avbryte vinterferien sin og stikke ned fra hytta for å trolig forberede retrett i saken om innføring av Hijab som del av politiunifiormen. I tillegg kommer det nå opp påstander om at medarbeidere i eget departement hadde kuppet Hijabsaken og tatt “beslutning” om dette på egen hånd uten Storbergets vitende. Om det stemmer rimer det forsåvidt med den vinglingen og den merkelige prosessen vi har sett nylig, men det forsterker ytterligere min holdning om at Storberget nå er oppbrukt som justisminister og må erstattes av noen med evne til å rydde opp. Skal bli interessant å se om de har andre enn Hansen og spille på btw…

Igjen: Storberget må gå. Det skje!

Stappmette norske rovdyr…?


Jeg zapp’et meg inn i et debattprogram med tittelen “stappmette norske rovdyr” her forleden kveld. Temaet var rovdyrenes påståtte herjinger i saue- og reinflokkene som beiter i utmark og høyfjell. Over 150.000 sauer og reinsdyr forsvinner hvert år. Av disse blir ca. 50.000 årlig erstattet av det offentlige, fordi de antas drept av fredede rovdyr. Sauebøndene og reineierne mener selvfølgelig at antallet er veeesentlig høyere…

Men, jeg dropper DEN siden av saken. Det er ikke mer enn 5-600 bjørn, ulv, jerv og gaupe i landet til sammen, de må da ha mat…

Det er 2 millioner sau som slippes ut på utmarksbeite hvert år. Trekker vi fra de 120.000 som omkommer årlig, er det altså 1,88 mill sau som spretter rundt i marka – pisselivredde for å bli rovdyrmat. Eller de ruser seg i hjel på parafindunster av solvarm asfalt, E6 er sauenes svar på “Plata”. Eller de blir påkjørt…. Og HVA har de nå på/ved veien å gjøre i det hele tatt?
Og reinen stakkar, samene har jo så mange at det blir en massiv overbeiting på fjellet. Det vil altså si at de fleste rein stryker med av mangel på mat!

Det massive tapet av dyr forteller om et dyrehold som grenser til det kriminelle. Ingen bør ha lov til å bare la kapitalen bli borte, og så be skattebetalerne om erstatning. Dyrenes lidelser kommer i annen rekke. Tittelen på debattprogrammet burde heller vært “Stappteite norske saue- og reineiere”, og debatten burde gått på om det var riktig eller ikke av statsadvokaten å ta ut tiltale og bure inn hver eneste en av de som brøt Lov om dyrevern, bevisst eller ubevisst..!