Sosial intelligens viktigere enn kognitiv kapasitet

v Per Atle Eliassen

Jeg kom over en interessant artikkel om et forskningsstudie på kognitiv intelligens i grupper i dag. Kort fortalt viser studien at en gruppes evne til å løse komplekse oppgaver avhenger mer av gruppedeltakernes sosiale ferdigheter enn av gruppedeltakernes individuelle intelligens (kognitiv kapasitet). I analysen fant man flere karakteristika som kunne linkes opp mot en gruppes evne til å løse komplekse oppgaver, men ingen av disse involverte individuell intelligens.

Det som derimot telte, var den enkelte deltakers sosiale ferdigheter, andelen kvinner i hver gruppe, og balansert deltakelse i konversasjonene. Kjønn og balansert deltakelse var altså de viktigste faktorene for en gruppes prestasjon. Ikke bare var faktorer som individuell IQ helt irrelevant, men gruppekoherens, motivasjon eller lykke spilte også liten eller mindre rolle. Det siste kan jo være en tankevekker i forhold til all jobb som legges ned på å måle medarbeidertilfredshet i de fleste større bedrifter i dag.

Men, tilbake til hovedpoenget – hva trigger gruppeprestasjoner. Dette er verdifull informasjon å ha med seg når man skal endre kultur og prosesser ved overgang til Arbeidsliv2.0. Hvis dette forskningsresultatet er korrekt, vil det kunne gi noen føringer på hvordan en gruppe som skal løse komplekse oppgaver bør settes sammen. Noe har jeg vært inne på tidligere, da jeg tror en bør fokusere på nettverksaktivitet heller enn individuell IQ. I tillegg kommer altså kjønnsaspektet. Det er bare å rekruttere flere kvinner inn i kunnskapsarbeidsmiljø som pr i dag er mannsdominert med andre ord.
Og, ikke minst – dette forsterker bare mitt budskap om at man må opparbeide seg ferdigheter i sosiale nettverk først som sist. Sett i gang!

Tips om artikkelen kom for øvrig i den eminente professor Arne Krokans twitterstrøm. 🙂

Snedig tolkning?

Synes kanskje det er å trekke det langt å påstå at alle spebarn har en bipolar lidelse…

NEW YORK—A new study published in The Journal Of Pediatric Medicine found that a shocking 98 percent of all infants suffer from bipolar disorder. “The majority of our subjects, regardless of size, sex, or race, exhibited extreme mood swings, often crying one minute and then giggling playfully the next,” the study’s author Dr. Steven Gregory told reporters. “Additionally we found that most babies had trouble concentrating during the day, often struggled to sleep at night, and could not be counted on to take care of themselves—all classic symptoms of manic depression.” Gregory added that nearly 100 percent of infants appear to suffer from the poor motor skills and impaired speech associated with Parkinson’s disease.

Asymmetric tail-wagging… hæ?

Det er mye det kan forskes på, og noe av denne forskningen kan gi svar på gåter som har ridd menneskeheten i årtusener. Som for eksempel dette forskningsprosjektet ved universitetet i Trieste, hvor de studerer “Asymmetric tail-wagging responses by dogs to different emotive stimuli”, altså hvordan emosjonell asymmetri i hjernen påvirker hunders logring. Det viser seg at det er logring til høyre som gjelds, store utslag den veien viser at doggen er glad og happy. Jeg er litt usikker på om det da er logring til høyre for hunden en skal se etter, eller om det er til høyre for deg når du står foran hunden. Glefser den over hånda di var det sikkert den andre siden du burde ha sett logreutslag på før du gikk bort til’n. Jeg sier bare, er det rart man har katt…?

 

Omega 3


Nå setter jeg ganske stor lit til at alle diettforståsegpåere og det grøvste av matforskere har mye rett i at Omega 3 (finnes enten i fet fisk eller i grønne glass merket “Möller’s”) har flere interessante helsemessige effekter – fortrinnsvis positive.

Men, da en engelsk forsker i kveldens program om Omega 3 på NrK1, presterer å ytre at det er belegg for å si at graden av kriminalitet og drap er adskillig høyere i samfunn hvor det ikke spises fisk – da MÅTTE jeg le. Har han ikke HØRT om vikingene…?