The best option is to do nothing

Yup, der sa kongressen “nope!” til redningspakken for å berge GM, Ford og Chrysler fra konkurs. Hvis den beslutningen står seg skal det bli spennende å se hva som skjer.

Jeg har i utgangspunktet tro på Darwins teori også i dette tilfellet, men en viss engstelse for hvilke globale ringvirkninger en slik konkurs vil føre med seg må det være lov å ha. Men, fakta er at de produserer biler som færre og færre vil ha til en kostnad som langt overstiger konkurrentenes. Derfor er det heller ikke lett å se at det å pøse inn milliarder av skattebetalerpenger i disse virksomhetene kan ha noe for seg. Analytikeren Marc Faber bak “The gloom, boom & doom report” mener at det beste myndighetene kan gjøre nå er å sitte på gjerdet og la markedet rule

En slik gigantkollaps kan kanskje heller føre noe godt med seg – på sikt. Jeg kommer for eksempel ikke til å savne de helvetes SUV’ene et DUGG! Kanskje mest pga all dobbelparkeringen de står for overalt hvor jeg prøver å finne p-plass til min normalstore bil. Miljømessig kan det også være tid for nye takter nå. Kanskje på tide å finne fram arbeidstegningene til el-biler igjen, det må da gå an å få snekret i hop slike som er minst like driftssikre, like billige å produsere, men atskillig mer driftsøkonomiske enn de bensin- og dieselbilene vi blir tilbudt i dag? Hadde bilfabrikkene bare turt å prøve tror jeg kundegrunnlaget ville vært der, også i dagens marked. Men, det er jo nettopp denne aversjonen mot endring som har ført disse bilfabrikantene dit de er i dag…

Det er derimot én, eller to, godsaker jeg ville ha bedt den store bilguden om å spare hvis konkursene slår inn. Den ene er naturligvis Chevrolet Corvette – om jeg noengang har hatt en barnetro så var det drømmen om å en gang kunne flise rundt i en Corvette. I tillegg vil det gjøre direkte vondt i bilhjertet om Chevrolets retro-utgave av Camaro legger inn årene samme år som de startet produksjonen. Alle de andre produktlinjene derimot, må gjerne overtas og skrotes av namsmannen for min del…Bakgrunnen for Corvette-drømmen: Einar Valsjøs fantastiske ’69 Corvette Mako Shark II som på 70-tallet hadde tilhold i en garasje i gata “mi”. Øverst: Corvette C6 fra 2008.

Vindmøller og rein, på tide å tenke nytt?

Herrefred, disse reineierne fornekter seg ikke…
Nå har de sett seg ut vindmølleparken i Bessaker av alle steder som helt umulig å leve med for reindriftsnæringa. Vindmøllene støyer, de knerter havørn hvis lik ved møllefoten skremmer vannet av reinen, og legger i det hele tatt bånd på det meste av reinnæringens beiteområder på Fosenhalvøya – i følge årsmøtet i Samisk Sosialdemokratisk Forum.
Det har til og med vært samer fra Jämtland over for å beskue mistrøstigheten og nikke alvorlig med når media får overlevert historien om hvorfor dette medfører at man ikke kan anbefale sine barn å gå inn i familiebedriften lenger. Det er så trist at man nesten fristes til å gråte en skvett… NOT!

Denne bloggs synspunkter på den norske saue- og reinnæringens dyrehold er kanskje kjent for noen av leserne fra før, og det er så langt ikke ført statistikk for at situasjonen har bedret seg siden dette ble debattert her i 2006. Satsing på alternativ energi bør og skal ha høy prioritet, ikke minst i Midt-Norge som det også tidligere er tatt til orde for i denne blogg.
Hvor i all verden skal vindmøller settes opp om ikke ved, eller utenfor kysten? Miljømessig får vi i dette tilfellet i pose og sekk. Vindmølleparken reduserer behov for å hente energi fra gasskraftverk hjemme eller fra olje-/kullfyrte kraftverk på kontinentet, i tillegg vil en redusert reinnæring bety mindre scooter- og helikopterbruk i og over Fosen. Genialt. Repeat after me: Gen-i-alt.

Og dessuten, hvis denne reinen nå er avlet fram med så dårlige gener at den ikke takler vindmøllestøy, hva med å konvertere fra reinsdyrhold til naturens genavlede hjort og rådyr i stedet? DE affiseres helt tydelig ikke av noen skarve vindmøller affal, og ikke av så mye annet heller kan det virke som…