Kulde og strømpriser – Krafttak II

Det meldes igjen denne vinteren om rekordkulde i Midt-Norge,
i Trondheim var nattens temperatur denIMG_2472-e kaldeste på 52 år!

Kraftselskapene varsler dermed på nytt nye prissjokk, og strømprisen har denne uka i Midt-Norge vært oppe i 1114 kr/KWh – dvs en dags-snittpris på 5 kr/KWh, mot normalt 40 øre pr KWh.

Dette har vært en gjentagende situasjon i vinter, og myndighetene ved bl.a. NAV frykter nå at folk vil få store utfordringer med å betale strømregninga når den kommer i mars.

Det er ufattelig at ikke politikerne har tatt tak i dette, at temaet ikke har vært oppe på dagsordenen og blitt løst siden denne blogg tok opp temaet helt tilbake i 2006 – men det hjelper vel ikke så mye å si “hva var det jeg sa!” antagelig.

Dette er (fortsatt) typisk rødgrønn unnfallenhetspolitikk på sitt aller “beste”… *sukk*

Ta et krafttak!

Det er varmt i Midt-norge om dagen. Svært varmt. Og midt oppe i all denne varmen sitter jeg og spekulerer på om det vil bli varmt i vinter, for ikke å snakke om neste vinter? Altså inne, mener jeg. For nå nærmer kraftkrisa seg med stormskritt, og hittil gjør ingen beslutningstakere annet enn å eventuelt prate seg varme. Kraftmarkedet er liberalisert av myndighetene, men myndighetene nekter aktørene å etablere ny kraft til samme betingelser som i det nordisk/europeiske markedet. Normal nedbør vil i løpet av et par år gi Midt-Norge et kraftunderskudd på 9 TWh, eller likt Oslos samlede behov. I et såkalt tørrår vil kraftunderskuddet være nesten 2,5 gang så stort. Da skal de fattige ha takk, og siden man ser for seg å gjøre Midt-Norge til et eget prisområde vil vi som bor i regionen være de som blir utsatt for å bli takket…

I et normalår vil en vanlig familie med vanlig forbruk få påplusset regningen med 9.000 kroner. I et tørrår vil situasjonen være uhåndterlig, mente både EBL- og Statnett-direktøren på en energikonferanse i vår. De store ”strøm-slukerne” i Midt-Norge er Ormen Lange-feltet på Aukra og Hydro Aluminium på Sunndalsøra. Ormen Lange vil bruke 1,2 TWh, som er nesten to tredjedeler av husholdningsforbruket i Møre og Romsdal. Hydros anlegg har et årlig forbruk på 5,5 TWh. Det tilsvarer tre ganger forbruket til husholdningene i fylket. Det er altså en omfattende utbygging av kraftkrevende industri i Møre og Romsdal kombinert med manglende kraftutbygging har skapt kraftkrisen i Midt-Norge. Den slår inn med full tyngde fra 2007/2008. I et tørrår, kan den komme tidligere. Og det er derfor jeg filosoferer litt på dette nå, nå som det har vært så varmt noen dager. Kanskje vi får tørrår allerede i år?

Det er helt uakseptabelt å sende strømregninga til forbrukerne i Midt-Norge, denne situasjonen er ikke påført av folk som bor her. Vi bør slippe å se Einar Steensnes -metoden praktisert igjen, energiministeren fra KrF som henviste private med svak økonomi til sosialkontoret når strømregninga gikk over alle støvleskaft (tenker det var “med hjarte for familien” i praksis).

Ta et krafttak! Forsér utbygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden og Skogn, kjøp Kyoto-avlat inntil vi får ettermontert CO2-rensing. Jeg vil ha action! NÅ!! Hvorfor må det bli så vanskelig når sakene kommer inn i departementent og storting? *sukk*