Antisemittisme??

Jeg trodde etter Finans-Kristins utspill om boikott at det ikke kom til å komme ytterligere like “glupe” utspill i den påfølgende debatten. Så feil kunne man ta…. For jammen presterer ikke Israels regjering og dens representanter å stemple dette som antisemittisme…??!

Men i svarte? Er vi jødehatere om vi er kritiske til Israels voldsbruk og undertrykkelse av det palestinske folk?!? Evner de ikke selv å skille på den israelske stat og det jødiske folket, eller tror de ikke vi evner det? Holocaust var en forferdelig tragisk råskap som jeg håper aldri skjer igjen, men det kan ikke fortsatt få ligge som en sperre som ikke skal tillate oss å behandle staten Israel som andre stater! De ensidige og fanatiske israelske røstene i den norske debatten er jo så hinsides at en kan bli skremt av mindre. Det blir trange kår for fri tanke og tale når slike retoriske grep tas i bruk. Fy!