En stille bønn

v Per Atle Eliassen
Denne teksten er skrevet av Martin Bekkelund (blogg, twitter, originaltekst), som har sluppet den løs til Public Domain. Spre den videre til alle som kan ha nytte av den!

Det pågår i disse dager en intens diskusjon om innføring av Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett. Kanskje har du gjort deg opp en mening, kanskje er du usikker. I begge tilfeller ber jeg deg lese videre.

Samtlige fagmiljøer, både i Norge og EU, har konkludert med at DLD ikke bør innføres på nåværende tidspunkt. Den tekniske kvaliteten på direktivet er dårlig, det griper uforholdsmessig inn i personvernet, det har store mangler og viktige spørsmål som hvem som skal ha tilgang og hvordan data skal lagres er fortsatt uavklart.

Jeg liker å tro at jeg er en hyggelig fyr. Jeg har et rent rulleblad, og med unntak av to fartsbøter har jeg aldri vært en byrde for samfunnet. Det akter jeg å fortsette med. Det er mange som meg, lovlydige, pliktoppfyllende borgere som aldri vil utgjøre en trussel mot noe som helst. Vi synes derfor det er trist og sårende at all vår atferd skal overvåkes døgnkontinuerlig.

Understøttet av faglige vurderinger kan du trygt si nei til DLD.

 

Ta kontakt med meg hvis du har spørsmål om DLD, uansett hva det måtte gjelde.

Denne teksten er skrevet av Martin Bekkelund (blogg, twitter, originaltekst), som har sluppet den løs til Public Domain. Spre den videre til alle som kan ha nytte av den!

Som fortjent?

Jeg har ikke fulgt den svenske valgkampen spesielt nøye på forhånd, men selve valgdekningen i går måtte jeg følge med på. Og skulle man sett, i dette valget var det jo faktisk litt spenning med i bildet.
Min kommentar denne gang tar imidlertid utgangspunkt i en etter valget-analyse jeg hørte på Svt2 i dag, ift hvordan sittende statsminister Fredrik Reinfeldt og statsministerkandidat Mona Sahlin (hhv Moderaterna og Socialdemokraterna) hadde debattert i valgkampen. Reinfeldt hadde for det meste snakket om eget partis og allianseregjeringens politikk, mens Sahlin i spissen for de rødgrønne hadde gjort det samme – altså debattert med utgangspunkt i den sittende regjeringens politikk. Det interessante med analysen var poenget om at siden Reinfeldt oppførte seg som en statsminister og Mona Sahlin som en dyktig opposisjonspolitiker, så fikk de akkurat som de ville…

Jeg tenker at her er det mye overførbar læring til andre arenaer. Tenk litt på det selv! 🙂

Kulde og strømpriser – Krafttak II

Det meldes igjen denne vinteren om rekordkulde i Midt-Norge,
i Trondheim var nattens temperatur denIMG_2472-e kaldeste på 52 år!

Kraftselskapene varsler dermed på nytt nye prissjokk, og strømprisen har denne uka i Midt-Norge vært oppe i 1114 kr/KWh – dvs en dags-snittpris på 5 kr/KWh, mot normalt 40 øre pr KWh.

Dette har vært en gjentagende situasjon i vinter, og myndighetene ved bl.a. NAV frykter nå at folk vil få store utfordringer med å betale strømregninga når den kommer i mars.

Det er ufattelig at ikke politikerne har tatt tak i dette, at temaet ikke har vært oppe på dagsordenen og blitt løst siden denne blogg tok opp temaet helt tilbake i 2006 – men det hjelper vel ikke så mye å si “hva var det jeg sa!” antagelig.

Dette er (fortsatt) typisk rødgrønn unnfallenhetspolitikk på sitt aller “beste”… *sukk*

SAAB – Quo vadis?

GM dropper SAAB pga enorme utfordringer med omstilling og økonomi på egen kjøl, og den svenske regjeringen toer sine hender. Da blir det enten full restrukturering eller konkursbegjæring, noe som vil ramme også norske underleverandører og bilforhandlere/merkeverksted.

Vi må ikke glemme at SAAB på tross av (etter mitt skjønn) gode produkter lenge har slitt med økonomien. Etter å ha blitt subsidiert av fly- og lastebildivisjonen i Saab-Scania pga dårlig salg i siste halvdel av åtti-tallet ble personbildivisjonen solgt til GM i 1990. Dermed tok GM Saab ut av nisjen for bilkjøpere som foretrakk innovativ teknikk parret med gode kjøreegenskaper, og prøvde å “brande” merket som luksusbil i premiummarkedet. Ikke akkurat en winning strategy…. Som om ikke det var nok, har GM forvaltet Saab-produktlinjen under enhver kritikk. Stikkord; For få nye modeller, for få oppdateringer, og de fornyingene som _er_ gjort har kommet alt for sent. Denne situasjonen kan ikke snus uten vesentlige investeringer over flere år.

Jeg mener fortsatt at Darwins prinsipp “Survival of the fittest” må legges til grunn når store organisasjoner ikke makter å fornye seg i takt med konkurrentene, selv med de antatt store ringvirkninger og konsekvenser det kan få både for arbeidsplasser og annet. Det må være mye bedre og sette ressurser inn på å finne nye konkurransegunstige områder en kan benytte denne kompetansen til, heller enn å trassaktig opprettholde en risikofylt satsing på ulønnsomme produkter i et ulønnsomt marked.

…hvilket betyr at jeg er på linje med den svenske regjeringen i dette spørsmålet? Huh, go figure.

Hijab i politiet – noen tanker så langt

Jeg har fulgt litt med på hijab som del av Poitiuniform debatten siden justisdepartement la ut en melding på egne nettsider om at de ville åpne for dette. Til forskjell fra Killengreen som tvilte seg fram til et standpunkt om å råde justisministeren til å tillate hijab, har jeg ikke kommet til noe endelig standpunkt. I og med at jeg vanligvis ikke har noe problem med å ta stilling til saker, har jeg lurt litt på hva dette kommer av.

Jeg tror at det som gjør det litt vanskelig å ta stilling er at det egentlig pågår mange debatter på én gang. Jeg nevner noen:

  • Viktigheten av verdinøytralt politi eller ikke i forhold til tillit i befolkningen.
  • Skal politiet ha ytringsfrihet i tjenesten?
  • Hva synes vi om religiøse symboler generelt i statstjenestemannsuniformer?
  • Hijab, symbol på undertrykking av muslimske kvinner eller ikke?
  • Innvandrersnillisme, skal etniske nordmenn innfri alle innvandrerkrav?
  • Islamifisering av Norge
  • Defineres integrasjon som å overføre etnisk norske holdninger fullt ut på innvandrerne?
  • Hvor mye skal vi skjele til uniformspraksis i nabo-ishe land?
  • osv…

Dette er tema som hver i seg er krevende, og det å blande alt dette inn i én debatt blir bare forvirrende. I allfall for meg. Og slike uoversiktlige samledebatter over denne type tema har en lei tendens til å føre rett ut i FrP-grøfta. Som jeg synes vi langt på vei har gjort nå. Så da tror jeg at jeg tviler litt mer mens jeg ser om noen tar tak i disse underliggende debatt-temaene…

Det jeg imidlertid ikke trenger tvile stort på i denne saken er at de rød-grønne med Storberget i spissen har bæsja på leggen i denne saken. Og Storberget hadde jo ikke rukket å vaske ren leggen etter forrige runde med klønete håndtering av politisaker engang…
Storberget har undervurdert synet både i befolkning og innad i egne partier ved å ikke skjønne at spørsmålet om å tillate hijab i politiuniformen blir en håpløs debatt om ikke noen av de underliggende sakene debatteres ut først. Såpass politisk teft må det være lov til å forvente hos den ansvarlige for et av de viktigste departement i riket. Uansett hvor mye Stoltenberg går sin justisminster i forsvar er saken vitterlig klønete håndtert at dette alene er god nok grunn til å avsette ham. Han har mistet for mye tillit til å fortsette, både i opinionen, opposisjonen og i egne rekker.

Derfor. Gjenta etter meg: Storberget må gå.

Sånn! Det skje!

Oppdatert 20.02.:
Storberget måtte avbryte vinterferien sin og stikke ned fra hytta for å trolig forberede retrett i saken om innføring av Hijab som del av politiunifiormen. I tillegg kommer det nå opp påstander om at medarbeidere i eget departement hadde kuppet Hijabsaken og tatt “beslutning” om dette på egen hånd uten Storbergets vitende. Om det stemmer rimer det forsåvidt med den vinglingen og den merkelige prosessen vi har sett nylig, men det forsterker ytterligere min holdning om at Storberget nå er oppbrukt som justisminister og må erstattes av noen med evne til å rydde opp. Skal bli interessant å se om de har andre enn Hansen og spille på btw…

Igjen: Storberget må gå. Det skje!

Kulturtragedie? Nei, hvorfor det?

v Per Atle Eliassen

 

Ingar Sletten Kolloen går ut i Dagbladet.no i dag og kaller sentraliseringen av bibliotek i Levanger kommune for en kulturtragedie – i avisens sedvanlige store typer. Levanger hadde fjorten biblotek i kommunen, nå er det igjen ett. Tilsvarende utvikling er det ellers i landet også. Kolloen er skeptisk til sentralisering får vi vite, bibliotekene må være der folk er. Anne B. Ragde kaster seg klagende på med utsagnet: “Bøkene må være der folk er”.

På samme forside av Dagbladet.no, får vi se Kindle-2, Amazon’s andre utgave av e-bok konseptet de har jobbet med en tid. Nå kan det være at Amazon både har valgt en forretningsmodell og en teknologi rundt dette som gjør at det ikke tar helt av denne gangen heller, men jeg tror nå bokbransjen står foran _sitt_ disruptive teknologiskifte på lik linje med det platebransjen har vært utfordret med de senere år. Og i denne sammenhengen bør ikke bibliotekforkjemperne sutre og klage, men heller være med og bidra til at flere forlag hiver seg på og gir Amazon konkurranse med e-bok konsept/teknologi vi forbrukere vil ha. DA skjønner dere Ingar og Anne B, da kan vi _virkelig_ snakke om at bøkene er der hvor folk er…

Trondheim-Oslo på 2 timer

Norsk Bane har med hjelp av Deutsche Bahn tatt fram en rapport hvor de viser at nonstop-reisetid med lyntog mellom Trondheim og Oslo kan komme under 2 timer. Forutsetningen er flere nye broer og 40% av traséen i tunnel, dette skal gjøre strekningen 5 mil kortere enn i dag. Rapporten skal overleveres stortingets transportkomité i slutten av uken, og inngå som underlag til nasjonal transportplan 2009.


Ja takk! sier jeg. Og med det samme dere er i gang med tunnel og broprosjekteringen – Lag alt bredt nok til at ny firefelts E6 med motorvei kl.A -standard kan gå side om side!!

Yes, we can!!

Amerikanerne har holdt i hevd kunsten med retorikk i taler og debatter, det så vi senest et klassisk eksempel på da Barack Obama holdt sin fengende seierstale på tampen av demokratenes valgvake i Grant Park Chicago, Illinois.

I norsk sammenheng er dette noe som har gått i glemmeboken. Tranmæl skal ha vært en som behersket dette, Gerhardsen også – selv om han advarte mot retoriske taler og mente at det var i konstruktiv debatt politiske saker skulle løses. Et eksempel fra vår moderne tid er kanskje Carl I. Hagens taler fra FrP sine 1. mai-arrangement, men da skal en vel virkelig legge godviljen til…

Dermed våger jeg å påstå at det er flere tiår siden noen norsk politiker har begeistret velgermassene med sine talegaver alene.

Trond Giske hadde også merket seg hvordan Obama har fått med seg velgerne, og var ute i NrK Radio i morges og mente at man i norsk politikk gjerne kunne øve opp evnen til å snakke til både hode og hjerte, ikke bare hodet. En som ikke var like enig så jeg på NrK Nyheter senere på dagen, han var fra instututt for lingvistikk og retorikk og mente derimot at en Obama-tale på norsk ville blitt oppfattet som merkelig og rart…

(se forøvrig talen på norsk her og se om du er enig…)

Eeeyh, DET sa man om rocketekster i et par tiår også, men se nå? Med tanke på stigende politikerforakt og synkende valgdeltakelse, hva har det nå å si om pansjis’ene syns det blir litt rart da? Nei, takke meg til engasjerende og retoriske innlegg fra norske politikere. Såh, hvem tror vi blir først ut?

…og til denne bloggs ene faste leser, get well soon! 🙂