Skolestart

Lillefrøkna her i huset begynte på sitt 1. år i videregående skole i dag – forøvrig den samme som undertegnede har 3 års hukommelsessvikt fra… Ved arbeidstidens slutt fikk jeg henne i tale, jeg var naturlig nok spent på førsteinntrykket hennes. Det lot ikke vente på seg: “Aill dæm kula’n kom i klassen dær hu kjipe (sensurerer navnet til en jente i parallellklassen på ungdomsskolen) ska gå, mens aill nærrdan ska gå i klasse med …? ”

Jaja, utsagnet brakte tilbake noen av minnehullene fra mine egne tre år som Bambi på utdanningsglattisen. OM hun har rett, er jeg glad for det. Kunne bare de “nærrdan” påvirke henne til å interessere seg også for annet enn det faren drev med av “extracurriculars”, så skal jeg være glad…