Kommentar til Naturally High’s bloggpost om Enterprise 2.0

(assignment: kommentar til “Naturally High” sin posting om Enterprise 2.0 Verden er smartere sammen. Poster kopi av kommentar her inntil den er moderert i NH’s blogg)

Her var det mye interessant stoff. Det at McAfee fikk æren av å ha “funnet opp” begrepet Enterprise 2.o fordi artikkelen Eccles skrev en måned før McAfee ikke var registrert i Wikipedia er jo litt tankevekkende. Greit nok at Wikipedia er utfyllende og at det imponerende nok fylles med over 2.000 artikler pr dag, men det er jo ikke roten til alt som er sant av den grunn.
Utviklingen du viser til i næringslivet hvor man samarbeider mer på tvers ift kunnskapsdeling og produktutvikling er som du er inne på ikke noe nytt, tilbake på 90’tallet kalte man dette “utvidete leveransekjeder” (nå kaller man det vel verdikjeder), hvor salgskorpset begynte å dele “leads” med distributørleddet, produktutviklere delte CAD-filer med deleprodusenter osv. Med Enterprise 2.0 verktøy kommer denne utviklingen til å gå mye raskere, i og med at man knytter utrolig mange flere sammen ifm dette, altså nettverkseffekter. Eksempel er nettsteder hvor man kan legge inn idéer og oppfinnelser som man ennå ikke vet helt hvordan man skal utnytte, men hvor man etterspør noen med et problem som kan løses vha dette, som Yet2.com – og nettsteder hvor du kan legge inn en problembeskrivelse og etterspørre løsninger, som InnoCentive

Enterprise 3.0

…og ikke før er man i gang med å fordøye relativt nye begreper som Web 2.0 og Enterprise 2.0 så er de mest fremadstormende av oss, teknologistifinnerne, i gang med å lage definisjoner på Web 3.0 og Enterprise 3.0. Er vi sikre på at det bare skal markeres med et nytt versjonsnummer? Er ikke endringene fra Web 1.0 til 2.0 til 3.0 så signifikante at den nye “tilstanden” heller trenger helt nytt navn enn et større nummersuffiks med desimalpunktum?

DET er det flere som har spurt seg om, jeg kom over en artig blog av Thomas Otter hvor han har en humoristisk innfallsvinkel til dette spørsmålet. Her påpeker han blant annet at

  • The car isn’t called horse 2.0.
  • The lightbulb isn’t called candle 2.0
  • Fax (Facsimile) isn’t called letter 2.0

Anbefaler dere å lese resten 🙂

…i mellomtiden får vel jeg sette meg enda mer inn i “gammeldagse” Enterprise 2.0 😉

Klar for ….Web 3.0?

I en nylig avholdt web 2.0 konferanse i San Francisco ble denne interessante definisjonen presentert:

Web 1.0: You
Web 2.0: We
Web 3.0: Me

Så med web 3.0 handler det antagelig ikke lenger om å besøke din virksomhets nettside, eller våre nettverk sine sider på nett. Det handler om at jeg skaper min egen virtuelle opplevelse, eller virtuelle nettverk – tilrettelagt av meg, for meg, og mitt syn på mitt sosiale univers. Og dette kan meget vel være helt forskjellig fra andres syn, men det er irrelevant for meg.

SOS6501 Blogginnlegg om tema med tilknytning til første samling.

Jeg har de siste par dagene omsider fått satt av litt tid til å se på oppgaven vi ble gitt i faget SOS6501, hvor vi først skulle reflektere over temaet Enterprise 2.0, men hvor det senere ble moderert til et tema med tilknytning til første samling. Det er mulig foreleser gjorde dette med vilje for å få oss til å starte prosessen vi uansett må i gang med når vi senere skal analysere flere forhold rundt Enterprise 2.0 og presentere dette på vår team-Wiki. Smart…

Vi hadde mange temaer oppe på første samling, men bakteppet var slik jeg ser det «verden i forandring», og hvordan teknologiske endringer gjensidig påvirker omverdenen. Jeg jobber i IT-bransjen, og vi har en tid hatt et noenlunde forhold til begrep som «web 2.0», «digital natives» og «social software». Det jeg ikke hadde sett så klart tidligere, er derimot at de teknologiske endringene vi nå ser også påvirker strukturer i samfunn og økonomi så sterkt. Vi snakket litt om historien i forhold til skiftene fra bonde- til industri- til informasjonssamfunnet. Det vi nå ser er vel at vi er på full fart inn i interaksjonssamfunnet.

Den økonomiske teorien rundt digitaliserte varer og tjenester, og forskjeller/likheter i forhold til økonomisk teori som gjaldt den gang jeg var student på åtti-tallet, er veldig spennende. Nettverkseffekter, increasing returns samt tenkingen rundt commodities i en digital økonomi var nye vinklinger for meg. Etter hvert som vi gikk inn på detaljer i disse temaene ser jeg bedre de utfordringene den del av næringslivet som skal digitalisere sine varer og tjenester må gjennom. Men det er her som ellers, det er nok den som evner å tenke tilstrekkelig nytt i tilpasningene som gjennomføres som vil lykkes.

I mitt firmas IT-divisjon har vi også hatt diskusjoner rundt disse temaene i det siste. Som ett eksempel; Hvordan skal vi internt forholde oss til Facebook? De sikkerhetsansvarlige karaktiserer dette som et fildelingssamfunn som man definitivt må stenge tilgang til, de som steller med kommunikasjon og salg ser nettverkspotensialet i forhold til informasjon mot interessante målgrupper og kanskje også «leads».
Etterhvert som digitale sosiale nettverk brer om seg ser jeg for meg at strategien for hvordan de tekniske løsningene for dette tradisjonelt er håndtert i de fleste (større?)bedrifter vil måtte endres. Vi har over flere år sett tendensen til at fritid og arbeid smelter mer sammen. Etterhvert som de som vokser opp i vårt digitale samfunn kommer inn i arbeidslivet vil antagelig skillet på arbeid og fritid flyte enda mer over i hverandre. Våre personlige sosiale nettverk vil derfor i framtiden bli vurdert som enda mer interessant og verdifulle for arbeidsgiverne enn det man ser i dag.

Til slutt vil jeg linke til et blogginnlegg jeg skrev i august 2005 som også er relatert til digitalisering av samfunnet. 🙂