The best option is to do nothing

Yup, der sa kongressen “nope!” til redningspakken for å berge GM, Ford og Chrysler fra konkurs. Hvis den beslutningen står seg skal det bli spennende å se hva som skjer.

Jeg har i utgangspunktet tro på Darwins teori også i dette tilfellet, men en viss engstelse for hvilke globale ringvirkninger en slik konkurs vil føre med seg må det være lov å ha. Men, fakta er at de produserer biler som færre og færre vil ha til en kostnad som langt overstiger konkurrentenes. Derfor er det heller ikke lett å se at det å pøse inn milliarder av skattebetalerpenger i disse virksomhetene kan ha noe for seg. Analytikeren Marc Faber bak “The gloom, boom & doom report” mener at det beste myndighetene kan gjøre nå er å sitte på gjerdet og la markedet rule

En slik gigantkollaps kan kanskje heller føre noe godt med seg – på sikt. Jeg kommer for eksempel ikke til å savne de helvetes SUV’ene et DUGG! Kanskje mest pga all dobbelparkeringen de står for overalt hvor jeg prøver å finne p-plass til min normalstore bil. Miljømessig kan det også være tid for nye takter nå. Kanskje på tide å finne fram arbeidstegningene til el-biler igjen, det må da gå an å få snekret i hop slike som er minst like driftssikre, like billige å produsere, men atskillig mer driftsøkonomiske enn de bensin- og dieselbilene vi blir tilbudt i dag? Hadde bilfabrikkene bare turt å prøve tror jeg kundegrunnlaget ville vært der, også i dagens marked. Men, det er jo nettopp denne aversjonen mot endring som har ført disse bilfabrikantene dit de er i dag…

Det er derimot én, eller to, godsaker jeg ville ha bedt den store bilguden om å spare hvis konkursene slår inn. Den ene er naturligvis Chevrolet Corvette – om jeg noengang har hatt en barnetro så var det drømmen om å en gang kunne flise rundt i en Corvette. I tillegg vil det gjøre direkte vondt i bilhjertet om Chevrolets retro-utgave av Camaro legger inn årene samme år som de startet produksjonen. Alle de andre produktlinjene derimot, må gjerne overtas og skrotes av namsmannen for min del…Bakgrunnen for Corvette-drømmen: Einar Valsjøs fantastiske ’69 Corvette Mako Shark II som på 70-tallet hadde tilhold i en garasje i gata “mi”. Øverst: Corvette C6 fra 2008.

Trondheim-Oslo på 2 timer

Norsk Bane har med hjelp av Deutsche Bahn tatt fram en rapport hvor de viser at nonstop-reisetid med lyntog mellom Trondheim og Oslo kan komme under 2 timer. Forutsetningen er flere nye broer og 40% av traséen i tunnel, dette skal gjøre strekningen 5 mil kortere enn i dag. Rapporten skal overleveres stortingets transportkomité i slutten av uken, og inngå som underlag til nasjonal transportplan 2009.


Ja takk! sier jeg. Og med det samme dere er i gang med tunnel og broprosjekteringen – Lag alt bredt nok til at ny firefelts E6 med motorvei kl.A -standard kan gå side om side!!

Mens vi venter på statsbudsjettet

Ahh, måtte bare tulle-Kristin og de andre hobbyøkonomene i regjeringen ha hørt på litt av de fornuftige rådene som har svirret gjennom eteren i de siste ukene affal… Ta nå i skikkelig på infrastruktursatsing som vei (gudene skal vite at det trengs) og transportsektoren, forsåvidt også på jernbane om det må til. Bruk penger på å ruste opp skoler i stedet for å legge ned som Krita-Rita er i ferd med. Bygg ut bredbåndskapasiteten, putt penger inn i forskning igjen. Poenget er å bruke penger på noe som gir varig verdi, også etter at oljen er borte. Det er på høy tid å legge til rette for hva vi skal drive med etterpå, da må vi utnytte teknologi og kompetanse på en adskillig bedre måte enn i dag.

Og du Kristin? Ta nå pengene fra oljefondet denne gang, minst det som man har avtalt å bruke i hht handlingsregelen, kanskje en ti-milliardings til også med det samme du er i gang. Er overbevist om at å finansiere en satsing over skatter og avgifter som du har for vane vil føre til adskillig verre skjebne for landet i dagens situasjon mtp effekten av den globale finanssituasjonen, enn Hollandsk syke som noen påstår kan bli resultatet av å spise for mye av oljefondet. Med stagnasjonen den omtalte finanskrisa nylig har ført til i bygg- og anleggssektoren er det samtidig en unik sjanse til å benytte ledig kapasitet også. Vinn-vinn altså.

Uansett, kl 0800 i morgen slippes fasiten – i mens får de mest spente drikke svart kaffe og bite negler som best de kan…