Bruke bilde som link

Det er ikke mange restriksjoner når du skal lage linker. Du kan linke bilder, som JPG (JPEG) filer eller GIF filer. Her er et eksempel på koden for å linke med bildet “gratulerer.jpg”.

<A HREF=”http://www.Apeiron24.no/”><IMG SRC=”gratulerer.jpg”></A>

Eller sånn….

Merk at du må kjenne to adresser, både url’en linken vil føre deg til, og url’en til bildet du vil bruke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s